ماهور صدرنشین دور اول دوازدهمین لیگ برتر اسکیت اینلاین هاکی آقایان

ماهور صدرنشین دور اول دوازدهمین لیگ برتر اسکیت اینلاین هاکی آقایان شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، تیم اسکیت هاکی فرش ماهور (سایمان تبریز)در قالب مسابقات لیگ برتر اسکیت هاکی با سه پیروزی قاطع در دوره اول لیگ برتر اسکیت هاکی که در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد در صدر جدول قرار …

ماهور صدرنشین دور اول دوازدهمین لیگ برتر اسکیت اینلاین هاکی آقایان شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، تیم اسکیت هاکی فرش ماهور (سایمان تبریز)در قالب مسابقات لیگ برتر اسکیت هاکی با سه پیروزی قاطع در دوره اول لیگ برتر اسکیت هاکی که در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد در صدر جدول قرار گرفت .

Share:

بایگانی‌ها