سرپرست انجمن اسکیت سرعت فدراسیون اسکیت معرفی شد

سید جلال استادی بعنوان سرپرست انجمن اسکیت سرعت فدراسیون اسکیت ج.ا.ا منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، طی حکمی از جانب بهمن محمدرضایی رییس فدراسیون اسکیت ، سید جلال استادی بعنوان سرپرست انجمن اسکیت سرعت فدراسیون اسکیت ج.ا.ا منصوب شد. متن این حکم به شرح ذیل می باشد: جناب آقای سید جلال ….

سید جلال استادی بعنوان سرپرست انجمن اسکیت سرعت فدراسیون اسکیت ج.ا.ا منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، طی حکمی از جانب بهمن محمدرضایی رییس فدراسیون اسکیت ، سید جلال استادی بعنوان سرپرست انجمن اسکیت سرعت فدراسیون اسکیت ج.ا.ا منصوب شد.

متن این حکم به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای سید جلال استادی

نظر به توانمندی ، تجارب و شایستگی جنابعالی در زمینه ورزش ، بموجب این ابلاغ بعنوان سرپرست انجمن اسکیت سرعت فدراسیون اسکیت ج .ا .ا منصوب می شوید.

امید است با استعانت از درگاه الهی به موفقیت های روزافزون دست یافته و گامهای موثری در مسیر ارتقاء و توسعه کمی و کیفی ورزش اسکیت برداشته شود.

Share:

بایگانی‌ها